อนุทิน 89601 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow108]"หลักง่าย ๆ ที่เราพึงยึดมั่น ไม่คลอนแคลนหวั่นไหวกับกระแสวิกฤติศรัทธา  นั่นก็คือแนวทางไหนที่เราน้อมนำมาประพฤติปฎิบัติแล้วทำให้กิเลสเราลดลง เบาบางลง จิตสงบร่มเย็นลง รู้ตัวมากขึ้น...มันคือแนวทางที่ถูก ที่ควรสำหรับเราแล้ว มิใช่หรือ  ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า "ศรัทธาแรงกล้า  ปฏิปทาตั้งมั่่น" ทำเพื่อธรรม ทำแล้ว ย้อนกลับมาดูตน กิเลสลดลง เป็นพอ....ขอเป็นพลัง กำลังใจ ให้กับผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติทุกท่าน"

Ico48
เขียน 01 Jun 2011 @ 09:44 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:36, ()


ความเห็น (0)