อนุทิน 89578 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE # 46

ประกาศผลคะแนนสอบปลายภาค

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ประกาศ ณ เว็บไซต์อาจารย์ประจำวิชา

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.21 น.

หมายเหตุ : ครูใช้เวลาตรวจตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. (5 ชั่วโมง)

เขียน 31 May 2011 @ 18:23 ()


ความเห็น (0)