อนุทิน 89577 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๑๖. การเมืองยุคมุ่งสร้างอำนาจจากกระแสนิยมมวลชนเยาวชน

นับแต่ยุคตุลาคม ๑๔-๑๙จนถึงยุคพฤษภาคม ๓๕ พลังนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ คนทำงานภาคเศรษฐกิจยุคใหม่ สื่อ มีบทบาทนำความเคลื่อนไหวมาก ก่อให้เกิดโครงสร้างและกลไกเพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชน คนหนุ่มคนสาว และพลังนิสิตนักศึกษา กระทั่งหลังกรณีเดือนพฤษภาคม ๓๕ ก็ขยายผลไปสู่การสร้างกฏหมายแม่บท ยกระดับให้นักการเมืองจบปริญญาตรี ลดอายุผู้สมัครเป็นนักการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหลือ ๑๘ ปีซึ่งทำให้กลุ่มประชากรในวัยการศึกษามีส่วนชี้ขาดผลการเลือกตั้งมาก แต่นั้นมาจนถึง ๒๕๕๔ นี้ สีสันทางการเมืองก็ต่างจากอดีตมาก โดยมุ่งสู่การสร้างกระแสนิยมทางสื่อ ก่อเกิดการเมืองบนพื้นที่สื่อและข่าวสารอย่างเข้มข้น เช่น ต้องสร้างดาราทางการเมือง สร้างแบรนด์ ทำทีมฟุตบอล สร้างการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ต้องสู้กันทางสื่อและการตลาดการเมือง การสร้างกระแสนิยม การชิงพื้นที่ข่าวสาร การแทรกซึมสู่มหาวิทยาลัยและวงการศึกษา การศึกษาเพื่อสร้างคอนเนคชั่นและเครือข่ายฐานการเมือง การคิดค้นโฆษณาแฝงหลายรูปแบบ ยุคสังคมความรู้ต้องค่อยพัฒนาผ่านไปจากยุคนี้ 

เขียน 31 May 2011 @ 18:07 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:36, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจจากวอญ่าครับผม