อนุทิน 89527 - ครู พวงแก้ว จันชะดา

  ติดต่อ

การเป็นครูนั้นเหนื่อย..แต่การเป็นครูที่ดีน้ันเหนื่อยยิ่งกว่า..
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

การเป็นผู้บริหารก็เหนื่อย ...แต่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเล็ก เป็นทั้งครูและภารโรง ด้วย เหนื่อยหนัก ...แต่ก็มีความสุขดี

ขอสวัสดีคะ การเป็นครูนี้เหนื่อยจริงค่ะ แต่มีความสุขที่ได้เป็นครู