อนุทิน 89493 - ครู พวงแก้ว จันชะดา

  ติดต่อ

...รสขม รสหวาน เป็นสิ่งสัมผัสได้จากภายนอกแต่ความยากลำบากนั้นมาจากภายใน...
  เขียน:  

ความเห็น (0)