อนุทิน 89493 - ครู พวงแก้ว จันชะดา

...รสขม รสหวาน เป็นสิ่งสัมผัสได้จากภายนอกแต่ความยากลำบากนั้นมาจากภายใน...
เขียน 29 May 2011 @ 21:10 ()


ความเห็น (0)