อนุทิน 89491 - ครู พวงแก้ว จันชะดา

…มนุษย์จะเริ่มชีวิตอยู่อย่างจริงแท้ก็ต่อเมื่อเขาดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระจากตัวตน…และ…ความจริงที่เห็นมันเป็นเพียงภาพมายา เพียงแต่เป็นภาพมายาที่คงอยู่นานหน่อยเท่านั้น…

เขียน 29 May 2011 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)