อนุทิน 89447 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๖๔๗ |

การที่มนุษย์เกิดมานั้นก็เพื่อทำความดี และไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ หากมนุษย์คนใดเที่ยวไล่ไปบอกคนอื่นว่า กำลังทำความดี แต่กลับไปเบียดเบียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ มนุษย์คนนั้นหาใช่ได้เรียกว่า ทำความดีไม่

เขียน 28 May 2011 @ 21:01 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:35, ()


ความเห็น (0)