อนุทิน #89447

| อนุทิน ... ๑๖๔๗ |

การที่มนุษย์เกิดมานั้นก็เพื่อทำความดี และไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ หากมนุษย์คนใดเที่ยวไล่ไปบอกคนอื่นว่า กำลังทำความดี แต่กลับไปเบียดเบียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ มนุษย์คนนั้นหาใช่ได้เรียกว่า ทำความดีไม่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)