อนุทิน 89406 - เทียนน้อย

วันนี้ไปทำอีกบทบาทหน้าที่หนึ่ง...คือการประเมินติดตามระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา....ณ โรงเรียนประถมเล็กๆแห่งหนึ่ง...มีนักเรียนไม่ถึง 500 คน แต่โรงเรียนน่าอยู่มาก ร่มรื่น คุณครูเป็นกันเอง...ที่ประทับใจที่สุดวันนี้...เห็นจะเป็นครูปฐมวัย ที่ครูใส่ใจในรายละเอียดลูกศิษย์ตัวน้อย มีการสื่อสารบันทึกถึงกันระหว่างครูและผู้ปกครองเป็นรายสัปดาห์...."โตขึ้นหนูจะเป็นชาวนา" บันทึกเล็กๆของเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งในแฟ้มรายงานกิจกรรม "โตขึ้นหนูจะเป็น" ....."ชาวนา" นอกนั้นเป็นครู หมอ พยาบาล ตำรวจ แทบทั้งสิ้น...:)
เขียน 27 May 2011 @ 23:45 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:35, ()


ความเห็น (0)