อนุทิน 89406 - เทียนน้อย

วันนี้ไปทำอีกบทบาทหน้าที่หนึ่ง…คือการประเมินติดตามระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา….ณ โรงเรียนประถมเล็กๆแห่งหนึ่ง…มีนักเรียนไม่ถึง 500 คน แต่โรงเรียนน่าอยู่มาก ร่มรื่น คุณครูเป็นกันเอง…ที่ประทับใจที่สุดวันนี้…เห็นจะเป็นครูปฐมวัย ที่ครูใส่ใจในรายละเอียดลูกศิษย์ตัวน้อย มีการสื่อสารบันทึกถึงกันระหว่างครูและผู้ปกครองเป็นรายสัปดาห์….”โตขึ้นหนูจะเป็นชาวนา” บันทึกเล็กๆของเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งในแฟ้มรายงานกิจกรรม “โตขึ้นหนูจะเป็น” …..”ชาวนา” นอกนั้นเป็นครู หมอ พยาบาล ตำรวจ แทบทั้งสิ้น…:)

เขียน 27 May 2011 @ 23:45 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:35, ()


ความเห็น (0)