อนุทิน 89393 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE # 42

บล็อกที่เก็บบันทึกการฝึกสอนของนักศึกษา สควค. รุ่น ๑๔ อย่างเป็นทางการ คือ

บล็อก การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ หรือ http://www.gotoknow.org/blog/teaching-p53-s01

และ

บันทึกแรกที่ต้องการให้นักศึกษา สควค. เข้ามาแจ้งที่อยู่บล็อก และเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดทั้งมวลในการฝึกสอน คือ

บันทึก รายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ ที่ออกฝึกสอน ... (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔) หรือ http://www.gotoknow.org/blog/teaching-p53-s01/441005

เร่งมารายงานตัวภายในคืนนี้ (๒๗ พ.ค.๕๔) นะครับ ;)...

เขียน 27 May 2011 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)