อนุทิน 89391 - นาง อุไร เที่ยงอยู่

  ติดต่อ

เสร็จสิ้นค่ายคุณธรรม:เวทีเรียนรู้ชุมชนเพื่อสร้างยุวมฆมานพแก่สังคมไทย กลุ่มเมืองกลางช้างคำแล้วทำให้ ค้นพบว่าโรงเรียนของเราต้องดำเนินโครงการแสงธรรมแห่งปัญญาเฉลิมพระเกียรติฯต่อไป
  เขียน:  

ความเห็น (0)