อนุทิน 89383 - ยูมิ

  ติดต่อ

การป้องกันใด ๆ ผมว่าดีกว่าการคิดแก้ไขหลังจากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว

ในทางหลักพุทธธรรมถือว่า...สติคือเกราะป้องกันตนไม่ให้เป็นคนประมาท

เพราะถ้ามีความประมาทแล้วจะเกิดเผลอเลอเลอะเลือน  จนก่อเกิดปัญหาน้อยใหญ่ได้

เมื่อคนเรามีสติแล้วปัญญามีมาเอง  ตัวปัญญาต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอบรมอย่างต่อเนื่องไม่มีวันว่างเว้น...จึงเหมือนคำคมที่ว่า..สติมาปัญญาเกิด...นั้นแล.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)