อนุทิน 89363 - นิ่มนวล คำปลื้ม

  ติดต่อ

คำถาม : เกิดมาทำไม

คำตอบ : เกิดมาเพื่อสร้างความดี สะสมบารมีให้รู้ธรรมสู่การหลุดพ้นจากการเกิด

คำถาม : ทำไม่ต้องเกิด

คำตอบ : เกิดมาเพราะไม่รู้ ไม่รู้อริยสัจ

คำถาม  : จะต้องเกิดอีกเท่าไหร่

คำตอบ : ไม่รู้กี่ภพชาติ เกิดมาแล้วก็เรียนหนังสือ ทำงาน มีครอบครัว แก่ ตาย ลืมทุกอย่าง แล้วก็เกิดใหม่ วนเวียนอยู่ในโลกแห่งทุกข์  

  เขียน:  

ความเห็น (0)