อนุทิน 89336 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลคลองวาฬ  กศน.ตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๓

กิจกรรมเด่นที่สุดของ กศน. ตำบลนี้ ได้แก่

  • กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง"การบริหารจัดการกลุ่ม"
  • กลุ่มแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว (ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง)  ส่งเสริมให้กลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
  • มีการศึกษาผลกระทบต่างๆจุดเด่น จุดด้อย แล้วนำองค์ความรู้มาผนวกจัดตั้งเป็นกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก ในรูปแบบของการถือหุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท
  • ครู กศน.ตำบลคลองวาฬ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม
เขียน 26 May 2011 @ 15:02 ()


ความเห็น (0)