อนุทิน 89330 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๑๔.ข้อมูลและปัญญาจากปลายเท้ากับก้นกบ : กระบวนการทางปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิตและทำการงานที่สอดคล้องกับโลกความเป็นจริง

ในการถีบจักรยาน เคลื่อนไหวทำการงาน เดิน หรือขับรถนั้น เราใช้ความรู้ที่เป็นทางการในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับข้อมูลจากความรู้สึกและปฏิสัมพันธ์ให้รู้ทั่วเกี่ยวกับตัวเราเองกับสถานการณ์ใหม่ๆในโลกความเป็นจริง เราไม่สามารถขับรถได้เพียงใช้ความรู้ที่มีอยู่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีไขกุญแจ สตาร์ท เข้าเกียร์ เหยียบคันเร่ง แต่ต้องการใช้ความสามารถรู้สึกไปกับรถ เป็นหนึ่งเดียวไปกับทั้งหมดของรถและโลกรอบข้าง รับแรงสั่นสะเทือนและหยั่งความเร็วจากทุกทิศทางเพื่อสร้างเป็นความรู้จำเพาะต่อสถานการณ์นั้นๆ รู้สึกและคิดไปกับปลายเท้า รู้แรงกระแทกของก้นกบและโครงร่างทั่วทั้งกาย จากผิวสัมผัสบนที่นั่ง จากข้อมูลอันผิวเผินที่รายงานการเคลื่อนไหวผ่านกระจกข้างและกระจกหลัง จึงจะรู้ว่าเมื่อใดจึงควรจะขับเร็ว เบรค ผ่อน ถอยหลัง เลี้ยว หักหลบสิ่งกีดขวาง ในโลกความเป็นจริงหลายเรื่อง การรู้สึกจากตื่นรู้และการเห็นด้วยญาณปัญญา มากกว่าความรู้ที่ตายตัว จะมีความสำคัญมาก 

เขียน 26 May 2011 @ 12:06 () แก้ไข 26 May 2011 @ 12:10, ()


ความเห็น (0)