อนุทิน 89316 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • "...ความเศร้าโศกย่อมเกิดเพราะความรัก  ภัยย่อมเกิดเพราะความรัก
  เมื่อบุคคลพ้นจากความรักแล้ว  ความเศร้าโศกภัยแต่ที่ไหน ๆไหนย่อมไม่มี...
 • "...ความเศร้าโศกย่อมเกิดเพราะตัณหา  ภัยย่อมเกิดเพราะตัณหา
  เมื่อบุคคลพ้นจากตัณหาแล้ว  ความเศร้าโศกภัยแต่ที่ไหน ๆไหนย่อมไม่มี..."
 • "...ความเศร้าโศกย่อมเกิดเพราะกาม  ภัยย่อมเกิดเพราะกาม
  เมื่อบุคคลพ้นแล้วจากกาม  ความเศร้าโศกภัยแต่ที่ไหน ๆไหนย่อมไม่มี..."

                                            (พุทธพจน์)
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)