อนุทิน 89316 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • "...ความเศร้าโศกย่อมเกิดเพราะความรัก  ภัยย่อมเกิดเพราะความรัก
  เมื่อบุคคลพ้นจากความรักแล้ว  ความเศร้าโศกภัยแต่ที่ไหน ๆไหนย่อมไม่มี...
 • "...ความเศร้าโศกย่อมเกิดเพราะตัณหา  ภัยย่อมเกิดเพราะตัณหา
  เมื่อบุคคลพ้นจากตัณหาแล้ว  ความเศร้าโศกภัยแต่ที่ไหน ๆไหนย่อมไม่มี..."
 • "...ความเศร้าโศกย่อมเกิดเพราะกาม  ภัยย่อมเกิดเพราะกาม
  เมื่อบุคคลพ้นแล้วจากกาม  ความเศร้าโศกภัยแต่ที่ไหน ๆไหนย่อมไม่มี..."

                                            (พุทธพจน์)
เขียน 25 May 2011 @ 22:21 () แก้ไข 25 May 2011 @ 22:22, ()


ความเห็น (0)