อนุทิน 89303 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๑๐.ปัจเจกภาพในตัวหนังสือและศิลปะของการบันทึกบอกเล่า

ทางทีมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะจัดงานนิทรรศการและเสวนากับศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในรูปแบบครูอาจารย์คุยกับลูกศิษย์ลูกหาและอดีตเพื่อนร่วมงาน และได้ชวนให้ผมได้มีส่วนร่วมในการเล่าถ่ายทอดด้วยรูปวาดลายเส้น ได้ส่งหนังสือมาให้เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ศึกษาหลังจากได้ไปร่วมสัมภาษณ์ท่านมาครั้งหนึ่ง ชื่อหนังสือ 'ชีวิตพอเพียง : หมอเกษม วัฒนชัย' หนากว่า ๖๕๐ หน้า ดูเหมือนหนังสือตำราเล่มหนาปึ่ก เนื่องจากอยู่ในช่วงต้องอ่านและใช้สมาธิเขียนงาน  อีกทั้งมีข้อมูลของท่านองคมนตรีพอที่จะเขียนภาพได้พอสมควรแล้ว ก็เลยจะดูให้ทั่วเร็วๆเพื่อได้มีข้อมูลดียิ่งขึ้น แต่ดูเค้าโครงเรื่อง วิธีดึงประเด็น ลีลาในการเดินเรื่อง ก็ทำให้อดอ่านไม่ได้ จนแปลกใจว่าใครเขียนนะนี่ พอดูชื่อผู้เขียนและบรรณาธิการ ก็พบว่าเป็นคนหนังสือแถวหน้าท่านหนึ่งคือสันติสุข โสภณสิริ กรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปและมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เลยหมดความสงสัยและได้เรียนรู้ไปด้วยว่างานเขียนที่ระดับหนึ่งนั้นบอกบุคลิกให้สัมผัสได้เหมือนกัน 

เขียน 25 May 2011 @ 20:34 () แก้ไข 25 May 2011 @ 20:37, ()


ความเห็น (0)