อนุทิน 89293 - โสภณ เปียสนิท

วันนี้ตั้งเป้าหมายสอนปรับพื้นให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันกับจำนวนหน้าหนังสือ ราว 130 หน้า 10 วัน วันละ 13 หน้า พยายามให้ได้ตามกำหนด เพื่อให้นักศึกษาเตรียมการให้ กับการสอบ ภายหลังการเรียนอีกครั้ง

เขียน 25 May 2011 @ 15:53 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:35, ()


ความเห็น (0)