อนุทิน 89287 - คนพบสุข

จากโครงการ ความร่วมมือระหว่าง ส. ทั้งหลาย เกิดเป็นโครงการ ศึกษาแนวทางการสนับสนุน ตำบลสุขภาวะ ในแบบที่ ศึกษาระบบ ว่าจะทำอย่างไร ให้ ส. ทั้งหลายร่วมมือกันพัฒนาตำบลสุขภาวะ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยพื้นที่ สามารถบูรณาการ ทุน คน ทรัพยากร ทำทีเดียวไปเลย แล้วได้งานที่ครบสำหรับทุกกลุ่ม เพื่อให้พื้นไม่ต้องเหนือย ทำตามโจทย์จากแหล่งทุน ที่ต่างเข้ามาไม่พร้อมกัน คุณหมอชาตรี ชวนให้เปิดพื้นที่นี้ไว้ แบ่งปัน ความรู้ ความคิด ทุกข์ สุข กันและกัน

เขียน 25 May 2011 @ 14:37 ()


ความเห็น (0)