อนุทิน 89276 - ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำหนดเปิดภาคการศึกษา 1/2554

เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

ลงทะเบียน 4 - 5 มิถุนายน 2554

เขียน 25 May 2011 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)