อนุทิน 89266 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๖๓๕ |

คนที่ "คิดดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "คิดดี" ตอบแทน

คนที่ "พูดดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "พูดดี" ตอบแทน

คนที่ "ทำดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "ทำดี" ตอบแทน

แรงตก เท่ากับ แรงสะท้อน

กรรม คือ ผลของการกระทำ

เป็นจริงดังพุทธพจน์

เขียน 25 May 2011 @ 00:49 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:34, ()


ความเห็น (0)