อนุทิน #89266

| อนุทิน ... ๑๖๓๕ |

คนที่ "คิดดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "คิดดี" ตอบแทน

คนที่ "พูดดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "พูดดี" ตอบแทน

คนที่ "ทำดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "ทำดี" ตอบแทน

แรงตก เท่ากับ แรงสะท้อน

กรรม คือ ผลของการกระทำ

เป็นจริงดังพุทธพจน์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)