อนุทิน 89266 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๖๓๕ |

คนที่ "คิดดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "คิดดี" ตอบแทน

คนที่ "พูดดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "พูดดี" ตอบแทน

คนที่ "ทำดี" ย่อมทำให้คนรอบข้าง "ทำดี" ตอบแทน

แรงตก เท่ากับ แรงสะท้อน

กรรม คือ ผลของการกระทำ

เป็นจริงดังพุทธพจน์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)