อนุทิน 89244 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE # 37

ขณะนี้ ผลการสอบปลายภาค เฉพาะตอนที่ 1

ได้ประกาศขึ้นเว็บไซต์อาจารย์ประจำวิชาแล้ว

นักศึกษา สควค. สามารถเข้าไปดูได้ ;)...

ส่วนตอนที่ 2 น่าจะไม่เกินวันศุกร์ที่ 27 พ.ค.54 ครับ

เขียน 24 May 2011 @ 16:31 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:34, ()


ความเห็น (1)

สวัสดีครับอาจารย์...Ongkuleemarn

ดอกจันทร์หลังชื่อ...มีคว่มหมายอะไรหรือป่าวครับ

ขอบคุณครับ