อนุทิน 89241 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม จึงได้รับคำชมจากเพื่อนครูและผู้บริหารที่มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่เป็นทางการ เขาถามว่าใครทำความสะอาด เห็นใต้ต้นไม้ ถนน ทางเดิน หน้าและหลังอาคาร ดูสะอาดตา ร่มรื่น สดใส น่ามอง  ก็เลยบอกตามตรงว่า เราแบ่งเขตกันรับผิดชอบ ทำกันทุกวัน วันละ ๑๕ นาที ทุกๆเช้า ทำเสร็จแล้วจะให้รางวัล โดยให้ไปอ่านหนังสือบันเทิงคดี บางคนให้ซ้อมดนตรีที่เขาชอบ นับเป็นแรงจูงใจที่ช่วยเสริมให้เด็กอยากช่วย อยากเสียสละเพื่อส่วนรวม และปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม  เพื่อนครูและผู้บริหารได้ฟังเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเช่นนี้  เขาก็รู้สึกได้ว่า โรงเรียนเขาเองมีนักการภารโรงแท้ๆ แต่ก็ไม่สามารถทำให้โรงเรียนสะอาดเป็นปัจจุบันได้

เขียน 24 May 2011 @ 14:09 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:34, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาดู เป็นกำลังใจให้ ผอ.

แล้วจะบริหารอย่างไร ให้เด็กๆเห็นคุณค่าของนักการภารโรง

ทำให้ภารโรงภูมิใจที่ได้เป็นเหมือนครูคนหนึ่งในโรงเรียน รู้คุณค่าของตนเอง