อนุทิน 89210 - ครูใจดี

วิชาโปรแกรมประยุกต์ ม.2/1 แจ้งนักเรียนว่าครูจะบูรณาการกับภาษาอังกฤษ โดยกำหนดกิจกรรมใน 100 นาทีดังนี้ 1.จิตตศึกษา 5 นาที 2.ฝึกคิด 5 นาที 3.ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 10 นาที 4.กิจกรรมการเขียนโปรแกรม 70 นาที 5.กิจกรรมอิสระ10 นาที สอบถามนักเรียนคนไหนต้องการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือเวลาในแต่ละกิจกรรมหรือไม่ เด็กๆ บอกว่าที่ครูกำหนดมาดีแล้ว หลักจากนักเรียนทำกิจกรรมจิตตศึกษา (นั่งสมาธิ) แล้ว สอนสูตรประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเดี่ยว(Communication  EnglishSimple Sentence) ซึ่งเป็นโครงสร้างประโยคระดับพื้นฐาน12 สูตร  คำศัพท์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 15 คำ หลักจากนั้นนักเรียนศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของวิชาที่จะเรียน และภาระงานในภาคเรียนนี้  นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก (ไม่รู้ว่าเพราะเป็นชั่วโมงแรกหรือเปล่า..) หมดชั่วโมง เลขที่ 1-5 ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ แล้วไปเรียนวิชาต่อไป

เขียน 23 May 2011 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)