อนุทิน 8918 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

สุรสัมมนาคาร มทส.

---------------------

กรณีศึกษา...

ณ ชุมชนแห่งหนึ่ง มีโรงงานทำเครื่องสำอาง และองค์กรมูลนิธิเด็กอยู่

วันหนึ่งทั้งสององค์กร คือ มูลนิธิ ฯและ โรงงานทำเครื่องสำอาง ได้ไปที่ร้านผลไม้ที่มีอยู่ร้านเดียว จำหน่ายผลไม้ที่ทั้งสององค์กรต้องการทั้งหมดที่อยู่ในร้าน ผู้ที่ซื้อมาต่างฝ่ายต่างไม่ยอม อ้างเหตุผลต่างๆ ว่าต้องเอาผลไม้นั้นไปทั้งหมดให้ได้

ถ้าท่านเป็นพ่อค้า ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร??

กรณีตัวอย่างนี้...เป็นคำถามในที่ สัมมนา "การจัดการความขัดแย้ง"

-----------

คำตอบ...

อาจารย์ได้บอกว่า ต้องให้ทั้ง สอง ฝ่าย (โรงงาน และ มูลนิธิ) มานั่งคุยกัน เพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจ ต้องสอบถามว่า ต้องการนำผลไม้นั้นไปทำอะไร? กรณีนี้อาจเป็น "มังคุด" ที่ โรงงานทำเครื่องสำอาง อยากได้เปลือกไปสกัด แต่ มูลนิธิเด็กฯต้องการเนื้อมังคุดไปให้เด็ก...ทานเป็นอาหาร

ต้องนั่งลงพูดคุยกัน...เพือบอกความต้องการที่แท้จริง เปิดใจ คุยกันให้เข้าใจ

 

เขียน 31 May 2008 @ 15:57 ()


ความเห็น (0)