อนุทิน 89172 - วิมล

  ติดต่อ

เผยแพร่ผลงาน การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) ใช้รูปแบบซิบโมเดล  (CIPP  Model)  เป็นกรอบในการประเมิน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)