อนุทิน 89167 - onggsite

onggsite
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สังคมออนไลน์กับการจัดการศึกษา1

        การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ที่มีโอกาสเรียนรู้มากย่อมได้เปรียบ อินเตอร์เน็ตโลกออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง แต่ใช่ว่ามีอินเตอร์เน็ตแล้วจะประสบความสำเร็จในการเรียน หากแต่อยู่ที่สิ่งที่ค้นหาและข้อมูลที่พบจะเป็นตัวแปรสำคัญ การได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องนั้นสำคัญยิ่ง

       การจัดการรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเนื้อหา บทความ สื่อมัลติมีเดีย ย่อมส่งผลให้เกิดความน่าสนใจ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

       การจัดการเรียนรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์ ครูเปรียบเหมือนเป็นผู้นำทางนำนักเรียนก้าวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาที่ได้ต้องผ่านการกลั่นกรองจากครูผู้สอน ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมา

เขียน 22 May 2011 @ 19:58 () แก้ไข 22 May 2011 @ 20:21, ()


ความเห็น (0)