อนุทิน 8915 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

นั่งฟังบรรยาย ศ.นพ.วันชัย วัฒนพงศ์ ที่ สุรสัมนาคาร มทส. ประเด็น "การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี"

"หากเกิดความขัดแย้ง ต้องมานั่งมานั่งคุยกัน เพื่อบอกความใจของกันและกัน"

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)