อนุทิน 89137 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE # 34

เนื้อหาที่จะออกสอบปลายภาค (34 คน) ...

  • บทเรียนสำเร็จรูป
  • ชุดการสอน
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • การศึกษาทางไกล (เช่น CETED, STOU, RU, TCU, ThaiTeacherTV)
  • หลักการการถ่ายภาพเบื้องต้น
  • หลักการพิมพ์เอกสารตามมาตรฐาน
  • หลักการออกแบบสื่อนำเสนอ
  • เพิ่มเติม ... ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้เบื้องต้น
  • เรื่องอื่น ๆ ... ที่อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน
เขียน 21 May 2011 @ 23:43 () แก้ไข 22 May 2011 @ 17:18, ()


ความเห็น (0)