อนุทิน 89124 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

  ติดต่อ

สรรพคุณ ส่วนต่างๆของพืช

ราก      มีรสแรงกว่าแก่น

แก่น     มีรสแรงกว่าเปลือกต้น  

เปลือกต้น  มีรสแรงกว่ากระพี้

กระพี้      มีรสแรงกว่าใบแก่

ใบแก่      มีรสแรงกว่าใบอ่อน

ดอกแก่    มีรสแรงกว่าดอกกอ่อน

ลูกแก่     มีรสแรงกว่า ลูกอ่อน

ลูกแก่      มีรสแรง เสมอกับ เปลือกต้น

ดอกอ่อน    มีรสแรง เสมอกับ ใบอ่อน

  เขียน:  

ความเห็น (0)