อนุทิน 89109 - เทียนน้อย

@ 11.12  น. 

อบรมเรื่องการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดย  ดร. ผจญ   โกจารย์ศรี

หอประชุมโรงเรียน...:) 

เขียน 21 May 2011 @ 11:13 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)