อนุทิน 89063 - แม็ค รพีพัฒน์ อุดมปรีชานนท์

ขอเชิญท่านเป็นเครือข่ายการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและคนในชุมชน กับ ชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ยอพช.) 35 หมู่ 7 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130

เขียน 20 May 2011 @ 15:22 ()


ความเห็น (0)