อนุทิน #8905

  ติดต่อ

@8903 @5901 ผมตั้งข้อสังเกตว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีอิทธิพลล้ำลึกต่อลูกศิษย์

บ่อยครั้งมาก ที่ลูกศิษย์เอง พยายามถอดแบบ ทั้งเรื่องการวางตัว นิสัย ความใจกว้าง(หรือตรงกันข้าม) ความเปิดกว้างและสมรรถนะทางวิชาการ จนเหมือนโขลกพิมพ์มา

จนบางครั้ง ดูเหมือนว่า "จะไปเรียนกับใคร" สำคัญกว่า "จะไปเรียนเรื่องอะไร-ที่ไหน" เสียอีก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)