อนุทิน 89032 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณญาดา แจ้งเรื่องงานจิตอาสา และโมเดลเบาหวาน

แจ้งกลับให้ทราบเรื่องความต้องการให้มีค่ายผู้ป่วยเบาหวาน

เราทุกคนคิดถึงนพ.กรภัทร มยุระสาคร และทีมงานสุขแบบไม่หวาน

ผู้ริเริ่มวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างจริงจังโดยใช้กระบวนการค่าย

จนได้ผลคุ้มค่า

เขียน 19 May 2011 @ 21:00 ()


ความเห็น (0)