อนุทิน 89013 - ภาทิพ

ภาทิพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@การเตรียมตัวของครูมีผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน@ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการสอน ชั่วโมงที่ ๑ ของโคลนติดล้อกิจกรรมเป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้  เพียงแต่ปรับเปลี่ยนขั้นนำในบางห้อง (เพราะครูเบื่อ/กลุ่มเด็กมีความแตกต่าง)  เปลี่ยนการสุ่มนักเรียน มาเป็นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  โดยครูเขียนเลขที่บนกระดาน ตามจำนวนนักเรียน เว้นพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับครูเขียนข้อมูล  ครูแจ้งกติกาล่วงหน้าว่าชั่วโมงนี้นักเรียนต้องร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๓ กิจกรรม เก็บคะแนนการมีส่วนร่วม(กระบวนการเรียนรู้) ๒ คะแนน ห้อง ๕/๑๑ ยังคงเป็นห้องที่มีบรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนานที่สุด และห้อง ๕/๘ ยังเดินเครื่องค่อนข้างช้า  คิดมากคิดนานกว่าจะแสดงผลงานออกมา  ขณะที่๕/๒  และ ๕/๕ แสดงกึ๋นชัดเจน ว่า เขาเจ๋งจริง  การใช้คำถาม การใช้คำพูดกระตุ้นเร้า ท้าทาย มีผลต่อการร่วมกิจกรรม

เขียน 19 May 2011 @ 18:02 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:32, ()


ความเห็น (0)