อนุทิน 89007 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Social media ทำให้ข้อมูลที่ถูกต้องส่งตรงถึงผู้อ่านจำนวนมากอย่างรวดเร็ว การเตรียมการสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ก็จะสามารถดำเนินการให้ลุล่วงได้รวดเร็วและรัดกุมขึ้น

เขียน 19 May 2011 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)