ติดต่อ

อนุทิน #89000

ขอนำความรู้สั้นๆ ไม่ยาวมาก เกี่ยวกับเภสัชกรรมไทยจากหนังสือรวมสมุนไพร ฉบับปรับปรุงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช   มาฝากไว้ที่อนุทินนะคะ 

การเก็บยาสมุนไพรตามฤดู เพื่อให้ได้ตัวยาสรรพคุณดี ตามโบราณคณาจารย์กำหนดไว้

๑. คิมหัตฤดู(ฤดูร้อน)   เก็บเอาราก แก่น และตัว (สำหรับสัตว์วัตถุ)

๒. วสันตฤดู(ฤดูฝน)     เก็บเอาใบ ดอก ลูก หรือ ฝัก

๓.เหมันตฤดู(ฤดูหนาว)  เก็บเอาเปลีอก ต้น กระพี้ เนื้อไม้

  เขียน:  

ความเห็น (0)