อนุทิน 8900 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

วันนี้ไปลงทะเบียน แต่ดันไม่ได้ลงทะเบียน เพราะไม่รู้ว่าต้องทำใบ บว.1 ไปส่งด้วย .... พลาด (ไม่น่าเลย) ก็เลยได้แต่ส่งเอกสารกับทำบัตรนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ต้องรีบจัดการ ค่าปรับลงทะเบียนสายวันละ 50 บาท

  เขียน:  

ความเห็น (0)