อนุทิน 88946 - ครูผาน้อย

"วิสาขบูชา"
        ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ได้ตรัสรู้ และได้ปรินิพพาน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ อย่างนี้เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันหลายสิบปีมีเหตุที่เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ คือ "วันสำคัญของโลก"
        ตอนเช้าทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ทำจิตใจให้สงบ ตอนค่ำไปเวียนเทียนที่วัด

เขียน 17 May 2011 @ 20:18 ()


ความเห็น (0)