อนุทิน #88946

  ติดต่อ

"วิสาขบูชา"
        ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ได้ตรัสรู้ และได้ปรินิพพาน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ อย่างนี้เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันหลายสิบปีมีเหตุที่เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ คือ "วันสำคัญของโลก"
        ตอนเช้าทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ทำจิตใจให้สงบ ตอนค่ำไปเวียนเทียนที่วัด

  เขียน:  

ความเห็น (0)