อนุทิน 88935 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

ความคิดเริ่มริวันวิสาขะ

ฉันพยายามทำใจให้นิ่งขณะทำบุญบนศาลาการเปรียญ

ฉันนิ่งไม่พอเพราะบนศาลามีคนมาหาเสียง

ฉันกลับมานั่งนิ่งๆ ที่โรงเรียน ก่อนทำงาน ๑ ๒ ๓ ๔....๕

ฉันต่อสายเน็ตให้ครูป.๖ ไว้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ฉันติดตั้งพัดลมตัวใหม่ที่โรงอาหารใหม่ เพิ่มไฟฟ้าที่หลังอาคาร

ฉันเตรียมเอกสารงานธุรการชั้นเรียนและจัดห้องพักครู

ฉันจะตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยและทันเวลามากกว่าปีก่อน

ฉันจะไม่สนใจ โอเน็ต เอ็นที สมศ.หรือ ยุบ ร.ร. มากมายนัก

ฉันจะให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีทักษะชีวิต

ฉันจะใช้แปลงเกษตร บ่อปลา โรงเห็ด ปุ๋ยหมัก สวนสมุนไพร แปลงนา

ฉันจะใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีค่า นำพาให้เด็กอ่านคล่อง เขียนคล่อง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)