อนุทิน 88885 - ผู้ใหญ่ ชูชาติ Cowboy Village.

บัญชีครัวเรือนคือกุญแจแก้ปัญหา ความยากจนและหนี้สิน จากการที่บ้านน้ำทรัพย์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ระดับหนึ่ง โดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ บัญชีครัวเรือนเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ ที่นำมาใช้เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดหาสาเหตุของหนี้สิน ความยากจน ของชาวบ้าน ใช้เวลามาระยะหนึ่งชาวบ้านน้ำทรัพย์ก็เข้าใจและร่วมมือกันทำบัญชีครัวเรือนจนครบทุกครัวเรือน 100% ตามมาด้วยบัญชีต้นทุน โดยเริ่มโครงการแรกเมื่อปี53 โครงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาด้วยผู้ใหญ่ต้องเปิดคลีนิคตรวจภายในลูกบ้าน(ภายในบัญชีแต่ละครัวเเรือน) ทีละครัวเรือน เพื่อใช้ตัวเลขเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหา และก็แก้ได้จริง 80 % เปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้มากทีเดียว ภายใต้คำว่า อยากเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น ต้องเปลี่ยนที่ความคิด ปี2554 จึงเกิดโครงการ ระเบิดจากข้างใน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชาวบ้านน้ำทรัพย์จะต้องกินดี อยู่ดี อยู่เย็นเป็นสุข คิดเป็น ทำเป็น อานิสงฆ์ของการสอนบัญชี ก็ได้รางวัล ครูบัญชีดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี (13 พ.ค.54)

เขียน 15 May 2011 @ 21:24 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)