อนุทิน 8888 - ดอกไม้น้อย

  ติดต่อ

ฟังให้ได้ยิน ดูให้เห็น เข้าไปในใจ

เข้าไปในใจ  แล้วจะเข้าใจ ความจริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)