อนุทิน 88806 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๐๔.ค่ายการเรียนรู้สหสาขาเพื่อพัฒนาแพทย์อนามัยชุมชน

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังว่า ท่านให้ความสำคัญต่อการทำงานสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษาเรียนรู้และพัฒนาแพทย์กับบุคลากรด้านสุขภาพจึงจำเป็นต้องมุ่งสู่เป้าหมายชุมชนเป็นหลัก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีโครงการค่ายการเรียนรู้แบบสหสาขา โดยนำสาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกสาขา ไปเรียนรู้สุขภาพทั้งระบบในชุมชน มีหมออนามัย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และครูอาจารย์ทุกสาขา ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงและแหล่งวิทยาการ ระหว่างที่สนทนา ท่านกล่าวถึงหมออนามัยในท้องถิ่นที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว โดยเรียกว่า 'อาจารย์' อยู่ตลอดเวลา ผมเคยให้ข้อสังเกตแก่กลุ่มนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์จาก ๑๖ มหาวิทยาลัยในเวิร์คช็อปครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนว่า แพทย์และคนทำงานสุขภาพม.เชียงใหม่ลงชุมชนเก่ง,ของม.ขอนแก่นทำงานเชิงเครือข่ายและทรรศนะวิชาการด้านสังคมสุขภาพเก่ง,ค่ายการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้จากความเป็นจริงของชุมชนแบบสหสาขานี่เองคือที่มา 

เขียน 14 May 2011 @ 09:01 ()


ความเห็น (0)