อนุทิน 88800 - namsha

  ติดต่อ

มันเร็วเกินไป  ที่พวกเราจะทำใจและยอมรับได้  สำหรับคนดีๆ

แต่ทั้งหมด  คือความจริง  คือสัจธรรม

         

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ทุกสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เช่นนั้นจริงๆ

เอาใจช่วยให้ผ่านความรู้สึก...นั้นไปด้วยดี