อนุทิน 88792 - ♥อุ้มบุญ♥

เช้านี้ ไปร่วม โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์" ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา    ที่ วัดบ้านศรีฐานใน บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  หลวงตาสรวง สิริปุญโญ  ที่ดำริ..ให้ปลูกบริเวณธรณีสงฆ์.....

  บ่ายลงเมล็ดผัก ดอกอัญชันสีขาว ที่พี่ดา และเมล็ดพันธุ์ จากดร.ขจิต ฝากให้

เขียน 13 May 2011 @ 21:49 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)