อนุทิน 88780 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๐๓.การตั้งคำถามต่อสังคมและทัศนวิพากษ์โดยวิธีการทางศิลปะของหนัง

เมื่อวานอาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ ช่วยจัดโปรแกรมสำหรับหาความคิดและสะสมการเรียนรู้ให้ตนเองของผมกับน้องๆที่มักได้ทำงานด้วยกัน ๒-๓ รายการ คือ ไปดูนิทรรศการระยะยาวแสดงการทำนาจากเริ่มต้นไถหว่านไปจนถึงเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนที่กระทรวงพาณิชย์เก่า ท่าช้าง กับงานพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่ง แล้วก็ดูหนังย้อนยุคเรื่อง 'วิถีคนกล้า' ของยุทธนา มุกดาสนิท ที่โรงหนังหออนุรักษ์ภาพยนต์ พุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา พรรคพวกเลือกอย่างหลัง หนัง 'วิถีคนกล้า' ของยุทธนา มุกดาสนิท เป็นหนังเก่ากว่า ๑๕ ปี นำเสนอวิธีคิดต่อระบบสังคมและวิถีผู้นำ พร้อมชวนตั้งคำถามและให้คิดวิพากษ์อย่างท้าทาย โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของชนเผ่าม้งกับเส้นทางชีวิต รวมไปจนถึงพัฒนาการ ชะตากรรม ความสำเร็จ การให้ความหมายและคุณค่าต่อสิ่งต่างๆในชีวิตส่วนรวมและความเป็นปัจเจก การต่อสู้ ความล้มเหลว ซึ่งเมื่อได้ดูแล้วก็ประทับใจว่ายุทธนา มุกดาสนิทช่างสร้างหนังในแนวก้าวหน้ามากอย่างยิ่ง ไม่น่าเชื่อว่าเป็นหนังที่ทำไปนานแล้ว 

เขียน 13 May 2011 @ 17:52 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)