อนุทิน 88777 - สุพิน

สุพิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูปฐมวัยต้องเป็นเหมือน “ผึ้ง” ซึ่งมีคุณลักษณะที่ ขยัน เพราะครูปฐมวัยจะต้อง ขยันพัฒนาตนเอง พัฒนานวัตกรรม พัฒนาเทคนิควิธีการ ทำงานเป็นทีมอยางมีระบบ

เขียน 13 May 2011 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)