อนุทิน 88777 - สุพิน

สุพิน
ครูปฐมวัยต้องเป็นเหมือน "ผึ้ง" ซึ่งมีคุณลักษณะที่ ขยัน เพราะครูปฐมวัยจะต้อง ขยันพัฒนาตนเอง พัฒนานวัตกรรม พัฒนาเทคนิควิธีการ ทำงานเป็นทีมอยางมีระบบ
เขียน 13 May 2011 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)