อนุทิน 88769 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ 2554 ทุกคนมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุดได้ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยพร้อมรับบริการ ห้องธุรการจัทำใหม่จ้างช่างมาทำการปรับปรุงห้องเพื่อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งระบบอีเลคโทรนิคส์ เพื่อให้ทันสมัยเข้ากับยุค IT ขอชมเชยบุคลากรของโรงเเรียนวัดสำโรงฯ ที่มีความรัก สามัคคีช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี วันนี้นัดหมายให้ผู้ปกครองมารับอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าชุดนักเรียนที่สั่งซื้อไว้กับทางโรงเรียน และได้มอบเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับผู้ปกครอง ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ที่ไม่ได้มารับในวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ขอขอบคุณครูทุกท่านที่มาช่วยกันทำงานจนเสร็จด้วยความเรียบร้อย

เขียน 13 May 2011 @ 12:03 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)