อนุทิน 88754 - ณัฐพัชร์

"จากโคลนตม นาบัว กระทั่งสู่หิ้งพระ ล้วนคือผู้ร่วมทุกข์สุข ต่างร่วมสร้างและเป็นความดีงามของกันและกัน" ชะตากรรมร่วมกันของบัวทั้งสี่เหล่า : วิถีสังคมของชาวนาบัว โครงการวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ และคณะ

จากบันทึก ชีวิตวัยรุ่น คือ ครอบครัวและนาบัวที่ทำกินแห่งนี้ ดอกบัวช่อนี้ได้ขึ้นหิ้งพระเพื่อปฏิบัติบูชาให้งดงามทางจิตใจ ..

          Large_lotusfrommahasawas

เขียน 13 May 2011 @ 04:08 () แก้ไข 13 May 2011 @ 04:23, ()


ความเห็น (0)