อนุทิน 88736 - โสภณ เปียสนิท

จ่ายเงินค่าจ้างเหมางวดที่2 จำนวน 68000 บาท (จ่ายงวดที่1ไปแล้ว 17000 บาท) เดินทางไปนัดหมอธวัชชัย เพื่อทำฟันในวันที่ 30 พค. 2554 เวลา 17.00 น. ไปธนาคารกรุงไทย ได้รับคำแนะนำให้ทำประกันภัย แอ็กซ่าปีละ 70000 บาท 10 ปี จ่ายเป็นรายปี จะลดหย่อยภาษีได้ 5-6000บาทต่อปี น้ำมัน91 ราคา ลิตรละ43 บาท

เขียน 12 May 2011 @ 16:24 ()


ความเห็น (0)