อนุทิน #88721

ก้าวแรกของการทำวิจัยของโรงเรียน

เมื่อ ๑ เดือนก่อนได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์วิยดา ทองคำ อาจารย์ใหญ่ และอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูล ผู้จัดการ โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ และโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี ให้มาช่วยเสริมศักยภาพคุณครูของทั้ง ๒ โรงเรียนในด้านการทำวิจัยในโรงเรียน จำนวน ๖๐-๗๐ ท่าน งานนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิรัตน์ คุณพี่กานต์ และคุณเริงวิชญ์ ที่ได้มาช่วยเติมเต็มให้ และเพื่อเป็นก้าวแรกในการทำงานวิจัยของคุณครูทุกๆ ท่านค่ะ ..

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)